Miniatuurtjes

Miniatuurtje

Beste Lezer

in deze korte berichtjes lees je mijn overpeinzingen en mijn commentaren op gebeurtenissen of zaken die mij raken, geraakt hebben of opgevallen zijn. uiteraard mad je deze altijd delen op Facebook, twitter, Instagram etc…… het zal zeker mijn ego deugd doen.

Via de zwarte toets naast de groene hoofding ” miniauurtjesdotnet ” zal je de lijst met cursiefjes openen.

Ik noem het Miniatuurtjes, maar eigenlijk is het mijn wekelijkse column.

In de  map Archieven 2014 en Archieven 2015, 2016, 2017 en verder, kunnen jullie eerder verschenen berichtjes  lezen.

Reacties zijn welkom maar blijven uiteraard uitsluitend voor rekening van de afzender. ik eigen mij tevens het recht toe te lange reacties in te korten of  niet te publiceren om de leesbaarheid van deze blog te handhaven. Tenslotte maar vooral het recht om racistische of kwetsende reacties te weigeren.

Het is zeker niet de bedoeling om deze blog als discussie forum te gebruiken.

Veel leesplezier

Werner